Умови використання сайту

[thim-heading title=”Умови використання сайту” title_uppercase=”” sub_heading=”Answer all of your questions” clone_title=”” line=”” text_align=”text-center”]

Погоджуючись з цими умовами користувач погоджується з правилами використання сайту, що викладені в цих умовах, та зобов’язується їх дотримуватися.

         Під адміністратором сайту в цих умовах розуміється адміністратор сайту (особа, що здійснює адміністрування сайту) та (або) власник сайту.

         У вільному доступі на сайті знаходяться інформаційні матеріали, які дають змогу користувачу ознайомитися з переліком лекцій (курсів), які користувач має можливість придбати на сайті, та (або) з коротким змістом цих лекцій (курсів).

         Також на сайті розміщуються умови придбання користувачем лекцій (курсів) на сайті. Під придбанням користувачем лекції (курсу) розуміється надання користувачу права переглядати певну лекцію (курс) на протязі певного часу з моменту придбання (без обмежень по кількості переглядів), або переглядати певну лекцію (курс) певну кількість разів (без часових обмежень). Користувачу забороняється копіювати в цілому або частинами (фрагментами) лекції (курси), право перегляду яких надано користувачу.

         Користувач має усвідомлювати, що короткий зміст лекцій (курсів) розміщується на сайті виключно з метою інформувати користувача про наявність відповідної лекції (курсу), та можливості її (його) придбання.

         Користувач має усвідомлювати, що короткий зміст лекцій (курсів) не може розкривати всю суть проблем, які висвітлюються у відповідній лекції (курсі), і тому користувач не має права використовувати інформацію, отриману з короткого змісту лекції (курсу) у своїй професійній діяльності, у тому числі у своїй медичній практиці.

Користувач має право переглядати інформацію з сайту тільки в освітніх цілях та з метою особистого некомерційного використання. Користувачу заборонено змінювати матеріали сайту або поширювати їх з будь-якою іншою метою.

         Сайт не несе відповідальність за оцінку та власне сприйняття користувачем інформації, отриманої з сайту, та подальше використання користувачем цієї інформації.

Користувач може користуватися сайтом тільки в межах тих прав і тими способами, які встановлені цими умовами, а при придбанні користувачем лекцій (курсів) на сайті – також умови придбання лекцій (курсів).

У разі наявності у користувача можливості розміщувати певну інформацію на сайті (якщо така можливість буде технічно передбачена), користувач повинен утримуватися від розміщення інформації, яка може порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформації, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших осіб.

         Адміністратор сайту має право без попередження користувача вивчати статистику користування сайтом, видаляти вміст публікацій користувача, які, на думку сайту, не відповідають цим умовам, зупиняти та обмежувати доступ до сайту користувача, що порушив умови використання, використовувати персональні дані користувача будь-якими способами, передбаченими законодавством України.

Користувач повинен усвідомлювати, що лекції (курси) надаються у вигляді «як є». В зв’язку з чим сайт не гарантує, що лекції (курси) будуть відповідати особистим очікуванням та вимогам користувача та (або) беззаперечно принесуть очікуваний користувачем результат.

Сайт не несе відповідальності перед користувачем або іншими особами за можливі наслідки використання ними сайту.

Користувач погоджується з тим, що використовує сайт на свій ризик і під власну відповідальність.

Адміністратор сайту не відповідає за збитки, завдані користувачу внаслідок нерозуміння ним порядку використання сайту, інформації на ньому, трактування інформації на користувачем власний розсуд, або неможливості використовувати користувачем сайт в повному обсязі.

Адміністратор сайту не несе відповідальності за шкоду, завдану комп’ютерному обладнанню або іншому майну користувача, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок відвідування користувачем сайту.

Didn't find the answer?

[contact-form-7 404 "Не знайдено"]