Практична діяльність

Медична освіта в Україні

Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я Посилання
Додаток до положення “Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я “Посилання
Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів” Посилання
 Порядок проведення атестації лікарів Посилання
Номенклатура лікарських спеціальностей Посилання
Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. Посилання
Документ “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів “Посилання
Документ “АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК “Посилання
Документ “Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку “Посилання
Стратегія розвитку медичної освіти в Україні (pdf, 292 Кб) 13 листопада 2018 Посилання
Презентація Стратегії розвитку медичної освіти (pdf, 727 Кб) 13 листопада 2018 Посилання
Аналітична довідка про стан медосвіти в Україні, проблеми та напрями розвитку, які надалі реалізовуватиме МОЗ України (pdf, 3 Мб) 13 листопада 2018 Посилання
Оцінювання студентів-медиків відбуватиметься відповідно до міжнародних стандартів. Посилання
Постанова КМУ №233 від 05.04.2014 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” Посилання
Наказ МОН №111-л від 26.05.17 “Про ліцензування освітньої діяльності” Посилання

Практика

Інструкція Впровадження нових клінічних протоколівПосилання
Інструкція Впровадження нових клінічних протоколівПосилання
Інструкція Впровадження нових клінічних протоколівПосилання
Інструкція Впровадження нових клінічних протоколівПосилання
Про створення та впровадження медико-технологічнихПосилання
Програма медичних гарантій: впровадження в Україні Посилання
Національний класифікатор НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» Посилання
Вступна частина до національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» Посилання
Національний класифікатор НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій» Посилання
Вступна частина до національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій» Посилання
Наказ Мінекономіки від 13.12.2019 № 677 «Про затвердження національних класифікаторів»Посилання
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002 Посилання
«Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» від 19.10.2017 № 2168-VIII Посилання
«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 № 2206-VIII Посилання
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 № 2233-VIII Посилання
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства Посилання
«Про затвердження примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу» від 26.01.2018 № 148 Посилання
«Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» від 19.03.2018 № 504 Посилання
«Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.2018 № 503 Посилання
«Про утворення робочої групи з питань погодження проектів планів спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» від 13.03.2018 № 475 Посилання
«Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» від 06.02.2018 №178/24 Посилання
 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Посилання
Перелік та порядок подачі документів на отримання ліцензії за видами діяльності Посилання
Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”; Посилання
Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 29 липня 2019 року Посилання
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”; Посилання
Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років;  Посилання
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р; Посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я”; Посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”; Посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 “Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення”; Посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню”; Посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 “Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування;” Посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”. Посилання