Radiological Society of North America

https://www.rsna.org/ Радіологічне товариство Північної Америки (РСНА) – неприбуткова організація, що налічує понад 54 000 членів з 136 країн світу. Надає якісні освітні ресурси, постійну освіту на підтримку сертифікації лікарів, проведення конференцій з радіології та публікує два рецензованих журнали: «  Radiology » та « RadioGraphics» .